3.png
Gündem

Bref Bülten haftada iki kez Gündem bültenini okuyucuları ile buluşturur. Bu bültende, günlük en çok ilgi gören ve konuşulan gelişmelere dair gazeteci, akademisyen, siyasetçi ve farklı meslek gruplarındaki ve ideolojideki kişilerden farklı görüşler derlenir.

 

Gündemi meşgul eden konularda ortaya konulan farklı fikirlerle bültende yorum okuyucuya bırakılır. Gündem bülteni güncel tartışmaları her yönüyle ortaya koymak için vardır. Ele alınan konunun sıkça konuşulmuş olmasına ve güçlü argümanlarla desteklenmesine dikkat edilir.

4.png
Hafıza

Bref Bülten haftada bir kez Hafıza bültenini okuyucuları ile buluşturur. Hafıza bülteninde toplumsal hafızada yer etmiş, gündemle doğrudan veya dolaylı bağlantısı olan uzun soluklu olaylar hakkındaki farklı görüşler derinlemesine bir bakışla derlenir, toplum nezdinde bir dönem genişçe konuşulan ancak zamanla sönümlenen veya unutulan konu arka plan bilgisi verilerek aktarılır.

 

Gündem bültenlerinde olduğu gibi, toplumsal hafızada biriken farklı fikirlere dair yorum okuyucuya bırakılır. Hafıza bülteni, okuyucusuna merak aşılamak için vardır. Ayrıca Hafıza ile fikri takip olanağı da sağlanmış olur. Ele alınan konunun bugün ile olan ilgi bağı ve tartışmanın hala güncelliğini koruması dikkate alınır.

Ücretsiz

Abone Olun!

Her Pazartesi, Perşembe ve Cumartesi, e-postanızda.

Gündem
Örnek Bültenler
Hafıza
Örnek Bültenler